Onbalans: foto’s en verslag

Onbalans is helaas alweer voorbij. Hieronder kun je het verslag van de workshop lezen.  Ook de foto’s staan online. Je kan ze bekijken op Facebook of Flickr.

Foto Onbalans

Verslag van de workshop op 26 mei 2012 in Utrecht

Op zaterdag 26 mei organiseerde Vrouwenbelangen de workshop ‘Onbalans’ in Utrecht. Tijdens deze workshop zijn ongeveer twintig vrouwen en mannen in het thema gender(on)gelijkheid gedoken. Aan het eind van de workshop zijn verschillende leuke initiatieven geopperd, zoals een e-maillijst en het opzetten van een Utrechtse feministische groep.

De dag werd georganiseerd door projectgroep ‘Onbalans’ en vond plaats op de prachtige locatie van Stichting EMMA. Verschillende thema’s kwamen aan bod, informatie en praktische oefeningen werden afgewisseld, er werd volop gediscussieerd en er was ruimte voor creativiteit.

Het programma begon met een lezing van Mariëtte Spigt, arts, psychologe, seksuologe en docent aan de Hogeschool Leiden. Zij gaf een interactieve introductie op gender en genderongelijkheid, waarbij al gelijk veel interessante weetjes,  vragen en discussiepunten naar voren kwamen. Onder andere bestaande ongelijkheden, vooroordelen, rolpatronen en de invloed van taal en media op genderongelijkheid werden besproken. Na de lezing werd er verder gediscussieerd tijdens de overheerlijke veganistische lunch die werd verzorgd door chef Ed Austin en Erik Bremen. Dankzij het zonnige weer werd de tuin van de locatie goed benut.

Het tweede deel van Onbalans bestond uit een oefening waarbij persoonlijke ervaringen met gender zichtbaar werden. Aan de hand van stellingen werd duidelijk hoe divers de groep was, en hoe moeilijk het is om mensen in een hokje te plaatsen. Op sommige vlakken kwamen stereotypes duidelijk naar voren, maar bij de meeste stellingen was het verassend dat zowel mannen als vrouwen dezelfde ervaringen hadden. Hierdoor werd het makkelijker om elkaar als mens te zien in plaats van vrouw of man. Na de oefening was er gelegenheid om in kleine groepjes ervaringen uit te wisselen.

Na een korte koffiepauze was het tijd voor het derde programmadeel. Deelnemers hadden de keuze uit twee verschillende activiteiten. Marriëtte de Lange, afgestudeerd in Genderstudies, leidde een activiteit over gender en mediabeelden, waarbij deelnemers zich bewust werden van seksisme in reclame, tijdschriften en andere vormen van media. Buiten konden mensen zich creatief uitleven door zelf buttons te maken en shirts met graffiti te voorzien van feministische afbeeldingen.

De dag werd afgesloten met een groepsfoto met zelfgemaakte inspirerende leuzen. De deelnemers lieten weten met elkaar in contact te willen blijven door middel van een mailinglist en er is geopperd om een feministische groep in Utrecht op te zetten.

 

Advertenties

Workshop gendergelijkheid  – 26 mei – Cremerstraat 245, Utrecht

Gendergelijkheid een feit of een mythe?
Vrouwen mogen stemmen en zitten bij de brandweer, mannen krijgen papadagen en mogen huilen. Van ongelijkheid tussen vrouw en man is allang geen sprake meer, daar hebben vrouwen in paarse tuinbroeken en Dolle Mina’s  in de jaren zeventig wel voor gezorgd. De strijd is allang gestreden, of toch nog niet helemaal?

Mannen en vrouwen kiezen nog steeds vaak voor traditionele mannen- of vrouwenberoepen, vrouwen geven hun carrière vaker op om voor hun kinderen te zorgen dan hun mannelijke partners, in topfuncties zijn meestal bijna uitsluitend mannen werkzaam, mannen krijgen maar twee dagen betaald kraamverlof ,vrouwen in gelijke functies verdienen minder dan mannen, mannen zijn oververtegenwoordigd in de politiek en mannen die zorgzaam zijn voor kinderen lopen het risico om onterecht als pedofiel bestempeld te worden.

Naar een gendergelijke samenleving
Gelijkheid is niet alleen een zaak voor vrouwen, maar ook voor mannen. Bij Nederlandse wet zijn vrouw en man gelijk, maar in de praktijk zijn veel voorbeelden van ongelijkheid terug te vinden. Hoe komt dit en hoe kunnen wij streven naar een gendergelijke samenleving?

Op 26 mei organiseert de Vereniging Vrouwenbelangen ‘Onbalans’ in Utrecht. Dit is een workshop waarbij door middel van oefeningen en lezingen de werking van genderstereotyperingen duidelijk wordt, (on)gelijkheden zichtbaar worden gemaakt en waarbij er ruimte is voor discussie en creativiteit.

Onbalans
26 mei 2012
12.00-16.00 uur
Stichting EMMA: Cremerstraat 245, Utrecht 

26 mei in Utrecht

Onbalans is een project van Vereniging Vrouwenbelangen dat zich richt op cultuurgebonden ongelijkheden tussen vrouwen en mannen. 26 mei organiseren we een workshop waarbij het thema ongelijkheid uitvoerig aan bod komt.

Bij Nederlandse wet zijn vrouw en man gelijk, maar in de praktijk zijn veel voorbeelden van ongelijkheid terug te vinden. Hoe komt dit en hoe kunnen wij streven naar een gendergelijke samenleving.